18
آگوست

لامپ SMD چیست و چه کاربردی دارد؟

لامپ Surface Mount Device) SMD) متشکل از دیودهای ساطع کننده نوری هستند که بر روی یک برد جریان (Circuit Board) متصل شده اند.  لامپ های SMD در مقایسه با سایر انواع...

ادامه مطلب