09
دسامبر

دمای رنگ

با گرم شدن هر جسم به میزان دما های مختلف میزان نور متفاوتی از آن جسم تولید می شود که در گروه نور های مرئی قرار می گیرد. برای تعیین نوع رنگ و نور هر جسم از میزان دمای آن استفاده می شود.نور های مرئی به نور هایی گفته می شود که با چشم انسان قابل مشاهده باشد که طول موج آن بین ۳۸۰ تا ۷۵۰ نانومتر و بسامد آن‌ بین ۴۰۰ تا ۷۰۰ تراهرتز است.

تعریف علمی دمای رنگ

رنگ فلز گداخته را در نظر بگیرید. وقتی یک تکه فولاد گداخته می‌شود، در ابتدا رنگ آن قرمز تیره می‌شود.

وقتی که گرم‌تر شود، دارای رنگی بین آبی و سفید می‌شود.

این پدیده رابطه بین دما و رنگ را نشان می‌دهد.

با بالاتر رفتن دما رنگ فلز گداخته به آبی مایل به بنفش تبدیل شده و سرانجام اشعه ماوراء بنفش نامرئی ساطع می‌کند. وقتی قطعه فلز از منبع حرارت دور شود، رنگ آن زرد، سپس نارنجی و قرمز می‌شود؛ بنابراین دمای رنگ بر اساس رنگ تابیده شده از جسمی سیاه در دمای معیین تعریف شده‌است و بر حسب درجه کلوین بیان می‌شود.دمای رنگ بیشتر از ۴۰۰۰ درجه کلوین به عنوان نور سرد و دمای رنگ پایین‌تر از ۳۰۰۰ درجه کلوین به عنوان نور گرم در نظر گرفته می‌شود.

دمای رنگ

بیان حس متفاوت از رنگهای گرم و سرد

 

رنگ‌ های گرم

رنگ های قرمز، سبز،زرد و بنفش معمولا  به عنوان رنگهای گرم معرفی می‌شوند.

این رنگ ها، محرک سیستم عصبی انسان هستند و احساسات را تشدید می‌کنند.

رنگ های گرم به وضوح قابل مشاهده بوده و به سادگی باعث جلب توجه می شوند.

 

رنگ های سرد

رنگ های آبی، سبز روشن،فیروزه ای نیز به عنوان رنگ های سرد شناخته می شوند.

رنگ های سرد عموما آرامش بخش بوده دارای هارمونی بیشتری نسبت به بقیه رنگ های می باشند.

بر عکس رنگ های گرم این نوع رنگ های خیلی باعث جلب توجه نمی شوند.

 

دمای رنگ

 

 

معمولا برای مصارف خانگی و فضای اتاق ها از رنگ سفید گرم (آفتابی) استفاده می شود.دمای رنگ این رنگ بین ۲۷۰۰ تا ۳۰۰۰ می باشد.