11
دسامبر

طراحی روشنایی

برای تأمین و طراحی روشنایی در طی روز می‌توان از نور خورشید که دارای طیف کاملی بوده و سازگاری مناسبی با بینایی انسان‌ دارد استفاده کرد. اما در کنار بهره مندی از نور طبیعی خورشید می‌توان از نور الکتریکی یا ترکیبی از هر دو آن‌ها بهره گرفت.

طراحی روشناییهدف از طراحی روشنایی

 • کمک و تسهیل در انجام کار
 • ایجاد یک محیط مناسب برای فرد
 • کاهش حوادث احتمالی در محیط کار
 • از بین بردن عوارض و استرس‌های روانی
 • کاهش بیماری یا ناراحتی‌های چشمی
 • افزایش بهره وری

 

طراحی روشنایی مطلوب

میزان نور و روشنایی محیط باید مطابق با استانداردهای پیشنهادی باشد. به عنوان مثال میزان روشنایی مطلوب برای راهرو ها بین 100 تا 150 لوکس و برای دفاتر اداری 300 تا 600 لوکس است. همچنین منابع مورد استفاده برای روشنایی محیط باید دارای رنگ مناسب باشند.

شرایط روشنایی مطلوب:

 • عدم وجود سایه روشن در محل دید فرد یا محیط کار
 • عدم ایجاد فشارهای چشمی سوزش یا سردرد برای فرد
 • نبود تلاش اضافی از سوی فرد برای دیدن
 • عدم قرارگیری منابع روشنایی درناحیه دید مستقیم فرد
 • نبود سطوح انعکاس دهنده مزاحم در ناحیه دید

 

طراحی روشنایی

 

اصول طراحی روشنایی طبیعی

برای تأمین روشنایی منازل مسکونی، مکان های عمومی و محیط کاری و اداری اولویت با نور روز است.

مواردی که باید در نظر گرفته شود به شرح زیر است:

 • محل قرارگیری پنجره‌ ها و نورگیر ها مناسب باشد
 • اندازه پنجره‌ ها باید برای نورگیری اتاق کافی باشد
 • پنجره‌ ها تا حد امکان در نزدیکی سقف باشند
 • پوشش سطوح داخلی باید دارای رنگ و ضریب انعکاس مناسب در جهت توزیع خوب روشنایی باشد
 • فصول سال و تغییر ساعات شبانه روز در نظر گرفته شود
 • نظافت مرتب و دوره‌ای سیستم روشنایی مصنوعی

 

طراحی روشنایی

 

طراحی روشنایی مصنوعی

نکته ای که باید در طراحی روشنایی مصنوعی در نظر گرفته شود این است که روشنایی خورشید در این نوع طراحی دخالت داده نشود تا سیستم روشنایی در شب یا زمان‌ هایی که اثر روشنایی خوشید به میزان حداقل است کارایی کافی را داشته باشد.

انواع سیستم روشنایی مصنوعی