25
ژانویه

دیافراگم چیست؟

به تیغه های درون لنز دوربین های عکاسی که با گشاد و تنگ شدن باعث تغییر میزان نور عبوری از روزنه های آن می شوند دیافراگم گفته می شود.معمولا تعداد این تیغه ها بین 6 تا 9 عدد است و به این شکل عمل می کنند که با باز شدن میزان نور عبوری را زیاد و با بسته شدن میزان نور عبوری را کم می کنند. به عبارتی دیگر دیافراگم ها مانند مردمک چشم عمل می کنند که با گشاد و تنگ شدن میزان نور عبوری را تعیین می کنند. همچنین میزان باز یا بسته بودن تیغه ها توسط اعدادی تعیین می شود که از تقسیم فاصله کانونی بر اندازه قطر لنز بدست می آید.

دیافراگم چیست؟

تاثیر دیافراگم درمیدان دید

علاوه در تغییر در میزان نور عبوری هنگام باز و بسته شدن دیافراگم، عمق میدان دید دوربین نیز دستخوش تغییر خواهد شد. به این شکل که هر چه درجه دیافراگم کمتر باشد مساحت روزنه دوربین بیشتر می شود و با بیشتر شدن مساحت روزنه عمق میدان دید کاهش می یابد و برعکس. به عبارتی دیگر میزان دیافراگم و میدان دید با هم نسبت عکس دارند. میدان دید به میزان وسعت قابل مشاهده توسط چشم انسان و یا لنز دوربین گفته می شود.

اپچر چیست؟

به روزنه های میان تیغه های دیافراگم که نور از میان آهن ها عبور  می کند اپچر گفته می شود.

باید توجه داشت که دیافراگام تنها به تیغه های موجود در لنز گفته می شود و اپچر به روزنه میان این تیغه ها و نباید این دو را با هم اشتباه گرفت.

 

کاربرد دیافراگم

کاربرد های دیافراگم

  • تنظیم میزان نور : در شرایطی که نور محیط برای عکاسی کم یا زیاد باشد می توان با تنظیم مناسب دیافراگم میزان نور ورودی به لنز دوربین را برای عکاسی بهتر تنظیم نمود.
    البته نباید فراموش کرد که پارامتر های دیگری مانند سرعت شاتر و حساسیت ایزو هم در میزان نور موثر هستند.
  • کنترل میدان دید: برای کاربرد ها و عکس های مختلف می توان میدان دید دوربین را کم یا زیاد کرد.
    به عنوان مثال اگر نیاز داریم تا جزئیات زیادی را در عکس ثبت کنیم ار میدان دید زیاد استفاده می کنیم که با کم کردن دیافراگم به دست میاید و یا در عکاسی از چهره به دلیل تمرکز روی چهره فرد و کم کردن عوامل مزاحم از عمق میدان کم استفاده می کنیم.