01
فوریه

نور مرئی چیست؟

به نوری که توسط چشم انسان و سایر موجودات زنده قابل مشاهده است نور مرئی یا شید گفته می شود.

نوری که انسان بوسیله چشم خود می بیند در واقع از میلیون ها رنگ تشکیل شده است که شامل هفت رنگ اصلی می باشد:

  • قرمز
  • نارنجی
  • زرد
  • سبز
  • آبی
  • نیلی
  • بنفش

در این بین رنگ های قرمز، زرد و نارنجی دارای انرژی گرمایی هستند.

نیوتون با استفاده از منشور و عبور دادن نور از آن متوجه این موضوع شد. او بوسیله یک منشور و ایجاد سوراخی در پنجره خانه، نور خورشید را از به منشور وارد کرده و متوجه خروج هفت رنگ ذکر شده در بالا از منشو شد. سپس بوسیله ذره بین و بررسی هر رنگ میزان انرژی گرمایی هر رنگ را تشخیص داد.

نور مرئی

نور سفید

نوری که انسان با چشم خود می بیند نور سفید نامیده می شود. این نور مخلوط نور ها با رنگ های مختلف است. فیلتر های نوری مختلف طول موج های نور را از یکدیگر جدا می کنند و بوسیله آن ها می توان رنگ های مختلف نور را مشاهده نمود.از ترکیب سه رنگ اصلی یعنی قرمز، آبی  و سبز نور سفید بوجود می آید. راه های دیگری نیز برای تولید نور سفید مانند ترکیب دو رنگ فرعی با یک رنگ اصلی یا دو رنگ اصلی با یک رنگ فرعی نیز وجود دارد. به این روش و نوری که از آن تولید می شود نور مکمل گفته می شود.

چشم انسان دارای سه گیرنده ی نور می باشد که هر یک از آن ها به یک رنگ قرمز، آبی و سبز حساسیت بیشتری نشان می دهند. وقتی نوری با میزان رنگ های قرمز،آبی و سبز به میزان مساوی وارد چشم انسان می شود تمام سه حسگر را به یک اندازه تحریک می کند که باعث دیده شدن نور به رنگ سفید می شود.