08
فوریه

همه چیز درباره تابش الکترومغناطیس

تابش یا اشعه الکترومغناطیس پدیده ای موجی شکل است که در فضا منتشر می شود. این اشعه از میدان الکتریکی و مغناطیسی ساخته شده است. گاهی به این تابش نور گفته می شود اما باید دانست که نور مرئی تنها بخشی از این امواج به حساب می آید. این امواج بر اساس میزان بسامدشان با نام های گوناگونی شناخته می شودند که برخی از آن ها عبارتند از امواج رادیویی، ریز موج، فروسرخ، نور مرئی، فرابنفش و … .

 

الکترومغناطیس

خورشید و الکترومغناطیس

خورشید تنها منبعی است که تمام امواج الکتورمغناطیس را در پرتو های تابشی خود تحت پوشش قرار می دهد. این پرتو ها شامل پرتو های X و کیهانی تا موج های رادیویی با طول موج هایی تا 15m را شامل می شوند. به دلیل گرمای بسیار زیاد سحط خورشید بیشتر امواج تابشی آن دارای طول موج های کوتاه مانند فرابنفش و نور مرئی می باشند. علاوه بر آن پرتو های فروسرخ تابشی از سمت خورشید باعث تولید گرما نیز می شوند.

از آنجا که زمین همواره در حالت شبه ترازمندی قرار دارد، باعث می شود به همان اندازه ای که از خورشید انرژی دریافت می‌کند، با تابش LW به فضا آن انرژی از دست می‌دهد. به همین علت، مناسب ترین شرایط برای موجودات زنده را دارا می باشد.