21
ژوئن

روشنایی و شار درخشان

وابستگی به دما ، رطوبت و سالخوردگی

اثر درخشان برخی از منابع نور وابسته به دما است. مثلا در مورد لامپهای فلورسنت، با افزایش درجه حرارت از نظر آزمایشی اثر درخشان بیشتر می شود در حالی که برعکس این مورد برای دیودهای ساطع کننده نور صادق است. لامپ های رشته ای نسبت به دمای محیط کاملاً بی حس هستند، در حالی که وابستگی شدیدی به ولتاژ کار (قدرت) وجود دارد. بهره وری درخشان از یک منبع نور به طور کلی به عنوان اثر درخشان آن شناخته می شود می شود که حداکثر مقدار ممکن اثر را دارد. حال این سؤال را ایجاد می شود که دقیقاً “حداکثر ممکن” چه معنی است: می توان مقدار ایده آل 683 لیمتر در ساعت را برای یک منبع نور ایده آل و کارآمد در یک جلسه با سرعت 555 نانومتر بدست آورد. در این حالت ، یک لامپ با 15 لیمتر در ساعت بازده درخشش 15/683 = 2.2٪ خواهد داشت.

شار تابشی

حتی ممکن است یک منبع نور سفید با کارآیی انرژی بالا از نظر انرژی هرگز نتواند به 100٪ راندمان درخشان برسد ، زیرا مثلاً کارآیی برای اجزای طیفی قرمز و آبی کاهش می یابد. از طرف دیگر، ممکن است بهره وری درخشان از یک منبع نوری ایده آل با کارایی یکسان از طیف نوری به عنوان منبع نوری در نظر گرفته شود. به عنوان مثال، برای یک منبع نور سفید، این مقدار به میزان قابل ملاحظه ای پایین تر خواهد بود.

کارایی روشنایی

کارآیی یک سیستم روشنایی تا حد زیادی به کارآیی درخشان منابع نور بستگی دارد اما بعضی از جنبه های اضافی باید در نظر گرفته شود. همانطور که در ادامه توضیح داده شده است. هزینه بهره برداری از سیستم روشنایی اساساً توسط شار درخشان موردنیاز مدت زمان کار تعیین می شود و براساس اثر درخشان دستگاه های روشنایی (نه فقط تولید نور) تقسیم می گردد. این رویکرد، که به عنوان مثال در یک اتاق خاص استفاده می شود، بسیار خام است ، زیرا به نیازهای روشنایی دقیق توجهی نمی شود.

رویکرد دقیق تر این است که در نظر بگیرید که در چه مناطقی از اتاق چه میزان روشنایی لازم است. به عنوان مثال، اغلب در چند مکان که افراد باید بتوانند اسناد را بخوانند و روشنایی بالایی نیاز دارند، بقیه اتاق را می توان در سطح نوری قابل توجهی پایین نگه داشت. سپس سطح مشخصی از نور (اغلب با منابع انتشار) و برخی از منابع نور بیشتر جهت روشنایی بیشتر مناطق محدود فراهم می شود. اهمیت یک اثر درخشان بالا به طور کلی برای روشنایی پایه، که بیشترین قسمت از شار درخشان کلی را شامل می شود، بالاترین است.

از جنبه های مهم دیگر برای کارآیی این است که چقدر می توان از نور روز استفاده کرد و مقدار نور تولید شده را به عنوان مثال جذب کرد. مثلا روی دیوارهای تاریک. توجه داشته باشید که مصالح ساختمانی سفید بیشتر نور حادثه را منعکس و یا پراکنده می کنند، بنابراین باعث کاهش شدید شار درخشان مورد نیاز از منابع نوری مصنوعی در مقایسه با یک اتاق حاوی مواد تاریک زیادی می شوند.