09
فوریه

معرفی اشعه فرابنفش

اشعه فرابنفش یا UV موجی از امواج الکترومغناطیس می باشد که دارای طول موجی کوتاه تر از نور مرئی و بلند تر از اشعه X است. به بیانی ساده...

ادامه مطلب