02
مه

همه چیز درمورد سایه ها

سایه به ناحیه تاریکی گفته می شود که از قرار گرفتن یک جسم کدر بین یک صفحه و یک منبع نور  بوجود می آید. بخش تقاطع یک سایه همان...

ادامه مطلب