• تلفن: 02177687283
 • ایمیل: info@ayandehtabnak.ir
 • ساعات کاری: 17:00 - 8:00

شار نوری

 • 14
  مارس

  تعریف بهره نوری

  بهره روشنایی، به نسبت شار نوری تابیده‌ شده به جسم (شار نوری مفید)، به کل شار نوری تولید شده در یک محیط است. به عبارت ساده تر بهره نوری...

  ادامه مطلب
 • 27
  ژانویه

  تعریف اثر گذاری نوری

  معیار اثر گذاری نور برای بررسی توانایی و کارایی یک منبع در تولید نور مرئی استفاده می شود. اثر گذاری نوری یعنی نسبت توان نوری به توان که این...

  ادامه مطلب
 • 18
  ژانویه

  شدت نور چیست؟

  به حاصل ضرب تابع روشنایی در میزان نور که در واحد زاویه از یک منبع و در جهتی معین تابیده می شود شدت نور گفته می شود. واحد اندازه...

  ادامه مطلب