18
آگوست

SMD LAMP

لامپ SMD   لامپ Surface Mount Device) SMD) متشکل از دیودهای ساطع کننده نوری هستند که بر روی یک برد جریان (Circuit Board) متصل شده اند.  لامپ های SMD در مقایسه...

ادامه مطلب